Tipsa oss om fastigheter

Pelican Self Storage söker för närvarande fastigheter, lokaler och mark i Stockholmsområdet.

Fastigheterna bör ligga vid större trafikleder och ha såväl god tillgänglighet som bra exponeringsläge.

Vi är flexibla och kan använda både tomtmark, lutande mark och befintliga byggnader. Främst söker vi planlagd mark men vi kan också tänka oss råmark. Verksamheten kräver en fastighetsyta på minst 3 000 m² eller byggbar mark på 4 000-20 000 m².

Vi letar även efter fastigheter i centrala Stockholm, där vi kan tänka oss bostadsrätter med en area på minst 1 000 m².

Pelican Self Storage vill helst förvärva och äga den färdiga anläggningen, men joint venture kan också vara av intresse. Vår verksamhet är inte störande för omgivningen med en trafikmängd på ca 1-2 bilar per timme då anläggningen är öppen. Anläggningarna fungerar bra som bullerskydd.

Skriv till vår Development Manager Klaus Lindvig på klli [at] pelican [dot] dk eller ring +45 61 22 59 61 om du har tips på fastigheter.