Guide till Pelican Bromma

Här hittar du en guide för hur du förvarar dina saker hos Pelican Bromma.

Här kan du enkelt köra in din bil, släpvagn eller lastbil till vårt lastnings- och lossningsområde. Du är nära ingången och kan lossa i alla väder.

Det är tillåtet att parkera i högst 1 timme inom vårt område.

Obs! Det finns ingen tidsgräns för parkering när du lastar eller lossar gods

Entré och lastzon

Har du ett förråd som börjar på 1, använd då den nedre entrén (kör runt byggnaden).

2. Öppettider och kodinmatning

När startdatum infallit har du tillgång till ditt förråd från 05.30 - 22.00 varje dag - 365 dagar om året.

För att komma in måste du ange koden som du har fått via e-post. Koden är en 8-siffrig kod och måste anges på koddosan som sitter på pelararen vid entré grinden (Bild:1)

När du anger koden är det viktigt att du först trycker på * (stjärna) - hela koden - och sedan # (fyrkant).

(bild 1)

3. Kundvagnar

När du kommer in på området och in i anläggningens lastområde finns godsvagnar tillgängliga att använda.

Hjälp nästa kund och vänligen returnera vagnarna när du är klar.

4. Översikt över våningsplan och tillgång till hiss

Bromma har tre våningar varav våning 1 och 2 har egen tillgång på vardera sida av huset.

Första numret i ditt förrådsnummer visar vilken våning du ska till.
Exempel: Rum 3124 ligger på plan 3

5. Översikt - hitta ditt utrymme

På varje våningsplan finns en översikt över våningen, och där kan du lokalisera ditt förråd. Översikten sitter som regel i anslutning till kod-displayen eller hissen.

På flera ställen i anläggning sitter också vägvisare med nummerintervall.

6. Börja använda ditt förråd

När du hittat ditt förråd är det mycket viktigt att du kontrollerar att det är rätt förrådsnummer.

Öppna förrådet genom att dra metallskenan som sitter på dörren åt sidan (bild 1 & 2).
I förrådet finns ett säkerhetsgodkänt cylinderlås, med 2 nycklar. (bild 3).

Du kan nu använda utrymmet.

7. Så här låser du och öppnar rummet

När du låser förrådet stänger du dörren och skjuter tillbaka metallskenan igen för att hålla dörren stängd (bild 1). Sätt sedan in cylinderlåset i låshålet och vrid nyckeln till vänster och ta bort nyckeln - förrådet är nu låst.

Om du har problem med att sätta in cylinderlåset i dörren
Det finns 2 små prickar på cylinderlåset. Om du håller cylinderlåset så att de två punkterna är uppe bredvid varandra kan du enkelt sätta in låset i hålet (se bild 2).

För att öppna rummet igen
Sätt i en av nycklarna i cylinderlåset och vrid nyckeln åt höger och dra sedan cylindern ut ur dörren. Skjut metallskenan (bild 1) helt åt höger/vänster och dörren kan nu öppnas.