Guide till Pelican Täby

Här hittar du en guide för hur du förvarar dina saker hos Pelican Täby.

1. Entrégrind/lastzon

Här kan du enkelt köra in din bil, släpvagn eller lastbil till vårt lastnings- och lossningsområde. Du är nära ingången och kan lossa i alla väder.

Det är tillåtet att parkera i högst 1 timme inom vårt område.

Obs! Det finns ingen tidsgräns för parkering när du lastar eller lossar gods

Nedre entré och lastzon (använd alltid denna för infart)

Övre entré och lastzon

OBS Det går endast åka ut genom den övre grinden

2. Öppettider och kodinmatning

När startdatum infallit har du tillgång till ditt förråd från 05.30 - 22.00 varje dag - 365 dagar om året.

För att komma in måste du ange koden som du har fått via e-post. Koden är en 8-siffrig kod och måste anges på koddosan som sitter på pelararen vid entré grinden (Bild:1)

När du anger koden är det viktigt att du först trycker på * (stjärna) - hela koden - och sedan # (staket).

Se instruktionerna på skylten under kod dosan

3. Kundvagnar

När du kommer in på området och in i anläggningens lastområde finns godsvagnar tillgängliga att använda. Du behöver inget mynt för att låna dessa vagnar.

Hjälp nästa kund och vänligen returnera vagnarna när du är klar.

4. Översikt över våningsplan och tillgång till hiss

Vid hissarna finns det skyltar med en översikt över vilken våning ditt förrådsnummer finns.

Hitta ditt förrådsnummer och se vilken våning. Första numret i ditt förrådsnummer visar vilken våning du ska till.
Exempel: Rum 3124 ligger på 3: e våningen.

5. Översikt - hitta ditt utrymme

På varje våningsplan finns en översikt över våningen, och där kan du lokalisera ditt förråd. Översikten sitter som regel i anslutning till kod-displayen

På flera ställen i anläggning sitter också vägvisare med nummerintervall

Röda korset markerar var du står

6. Börja använda ditt förråd

När du hittat ditt förråd är det mycket viktigt att du kontrollerar att det är rätt förrådsnummer.

Öppna förrådet genom att dra metallskenan som sitter på dörren åt sidan (bild 1 & 2).
I förrådet finns ett säkerhetsgodkänt cylinderlås, med 2 nycklar. (bild 3).

Du kan nu använda utrymmet

Bild 1: Drag för att öppna

Bild 2: Öppet läge

7. Så här låser du och öppnar rummet

När du låser förrådet stänger du dörren och skjuter tillbaka metallskenan igen för att hålla dörren stängd (bild 1). Sätt sedan in cylinderlåset i låshålet och vrid nyckeln till vänster och ta bort nyckeln - förrådet är nu låst.

Om du har problem med att sätta in cylinderlåset i dörren
Det finns 2 små prickar på cylinderlåset. Om du håller cylinderlåset så att de två punkterna är uppe bredvid varandra kan du enkelt sätta in låset i hålet (se bild 2).

För att öppna rummet igen
Sätt i en av de tre nycklarna i cylinderlåset och vrid nyckeln åt höger och dra sedan cylindern ut ur dörren. Skjut metallskenan (bild 1) helt åt höger/vänster och dörren kan nu öppnas.