Försäkring hos Pelican

I samarbete med Reason Global Insurance.

Försäkring hos Pelican

På Pelican värdesätter vi din säkerhet, eftersom det är vårt jobb att ta hand om dina saker medan du inte använder dem. Det är därför vi har skapat en försäkring som är skräddarsydd för just Self Storage, och som täcker hela värdet av dina saker om det otänkbara skulle hända och dina saker skadas.

Försäkringen är framtagen tillsammans med Reason Global Insurance, som är specialister inom Self Storage försäkringar. Nedan kan du läsa mer om det skydd vi erbjuder och varför en försäkring är ett krav hos Pelican.

Vad täcker Pelicans försäkring?

Pelicans försäkring är en totalförsäkring som, till skillnad från flesta andra försäkringsbolag, täcker hela värdet av dina tillhörigheter helt utan självrisker.

Exempel på vad vår försäkring täcker:

• Fysisk förlust av eller skada på grund av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, storm, översvämning, brott eller läckage av rör, intrång av vatten eller andra vätskor
• Utifrån kommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra från en extern källa
• Stöld vid inbrott
• Skador orsakade av vandalism

Om en osannolik skada inträffar i ditt förråd och dina tillhörigheter utsätts för någon av ovanstående risker är vi redo att hjälpa dig!

Klicka här för att läsa de allmänna villkoren för vår försäkring

Med vår Pelican-försäkring har du alltid:
• Ingen självrisk
• Anpassad försäkringsnivå
• Om en olycka inträffar hjälper vi dig att anmäla skadan.

Varför behöver jag försäkring?

En försäkring är din garanti för att inte stå lottlös om något händer. Även om risken att något händer är väldigt låg, är en försäkring din hjälpande hand om oturen är framme. Därför är det ett krav på Pelican att ha dina lagrade tillhörigheter försäkrade.

Hur tecknar jag en försäkring?

Som ny kund på Pelican är det enkelt och smidigt att teckna försäkring.

När du bokar ett förråd genom vår hemsida kommer du att bli ombedd att välja en försäkringsnivå. Allt du behöver göra är att underteckna avtalet, som innehåller försäkringsdokumentet. Försäkringen träder i kraft det valda startdatumet.

Om du istället väljer att skicka en bokningsförfrågan, ringer oss eller kom ner till någon av våra butiker så att vi kan hjälpa dig med förrådsavtal med försäkring.

Om du har frågor om försäkring, vänligen kontakta oss:

Ring Email

Användning av egen försäkring

Om du föredrar att inte teckna vår försäkring är det möjlig att teckna en egen försäkring som gäller på samma adress som förrådsanläggningen ligger på istället. Om du väljer att använda din egen försäkring måste du se till att den har minst samma eller bättre skydd än Pelicans försäkring, vilket du hittar i våra försäkringsvillkor.

Observera att de flesta försäkringsbolag inte täcker lika mycket som vår försäkring eller ersätter det fulla värdet utan självrisk som försäkringen från Pelican gör.

För att hyra ett förråd med egen försäkring måste du även kunna visa att din försäkring uppfyller kraven. Ta därför med ditt försäkringsbrev eller annan dokumentation som visar att försäkringen är giltig för gods som förvaras hos oss på vår adress.

Det är för närvarande inte möjligt att slutföra en online-bokning med din egen försäkring. Istället behöver du fysiskt besöka en av våra butiker med dokumentation för att slutföra din bokning.