Pelican Self Storage växer och etablerar sig i Järfälla – ett led i en kraftig expansionsplan för Norden

Pelican Self Storage, en av Nordens ledande uthyrare av förråd till företag och privatpersoner, etablerar en ny anläggning i Järfälla utanför Stockholm. Etableringen är ett led i en kraftig nordisk expansionsplan, som innebär att bolaget ska fördubbla antalet anläggningar till 60 stycken fram till 2027.

– Vi ser en ökad efterfrågan från såväl företag som privatpersoner och växlar nu upp vår expansionstakt i huvudstadsregionerna, inte minst i Storstockholm där vi ser en särskilt god tillväxtpotential. Därför ägnar vi nu stor kraft åt att söka efter attraktiva fastigheter och tomtmark att förvärva för nyetableringar i hela Stockholmsregionen, säger Rune Petersen, Chief Investment & Innovation Officer, Pelican Self Storage.

Den nya anläggningen etableras i Veddesta, Järfälla kommun, och kommer att bestå av närmare 800 förråd fördelade på drygt 7 000 kvadratmeter. På den förvärvade tomten (Girovägen 7) står idag en kontorsbyggnad som ska rivas för att ge plats åt en modern och nybyggd Pelican Self Storage-anläggning. Öppning beräknas ske under 2023.

Pelican Self Storage har i dagsläget ett trettiotal anläggningar i Sverige, Finland och Danmark, varav sju i Stockholmsregionen: Lidingö, Lidingö Stockby, Kungsholmen, Sollentuna, Bromma, Täby, Botkyrka. Under hösten startar byggnationen av en åttonde anläggning med placering i Upplands Väsby och med öppning under 2022.

– Vår tillväxtstrategi bygger på fler anläggningar med serviceinriktad personal på plats, något som vi ser att kunderna efterfrågar i allt högre grad. Många hyr förråd för första gången och då blir vägledning och personlig service otroligt viktigt, både för privatpersoner och företagskunder, säger Thomas Espemo, Sverigechef för Pelican Self Storage.

Till skillnad från andra aktörer i branschen satsar Pelican Self Storage på personlig service och att möta kundbehov bortom ren förvaring. Alla anläggningar har personal på plats och erbjuder service som underlättar för företagskunder, t.ex. avfallshantering och att ta emot varuleveranser. Personal på plats innebär dessutom en hög säkerhet på anläggningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rune Petersen, Chief Investment & Innovation Officer
rupe [at] pelicanselfstorage [dot] com
Tel: + 45 51 85 85 82

Thomas Espemo, Sverigechef
thes [at] pelican [dot] se
Tel: 072–538 40 99

Pelican Self Storage är Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag. Bolaget öppnade sin första nordiska anläggning 2009 i Danmark, och har funnits i Sverige sedan 2013 efter ett förvärv av SelStor. Pelican Self Storage har i dagsläget totalt 31 anläggningar i Sverige (7), Danmark (11) och Finland (13) samt flera anläggningar under uppbyggnad.