Skyddsåtgärder mot Coronavirus (COVID-19)

Pelican följer noga utvecklingen av Corona-pandemin. Denna sida är tillägnad information om Coronaviruset och hur den påverkar våra butiker och tjänster. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Att boka ett förråd är samma procedur som normalt: Antingen från vår hemsida eller genom att kontakta en specifik anläggning. Se översikt över våra anläggningar här.

Vi har beslutat att endast tillåta två kunder i butiken samtidigt för att kunna respektera avståndsregeln på 2 m.

Våra kunders och personals hälsa är vår främsta prioritering. Därför har vi vidtagit några skyddsåtgärder för att minska smittrisker. När du besöker anläggningen bör du vara uppmärksam på följande:

  • Våra anläggningar är fortfarande bemannade med personal som kan hjälpa nya och befintliga kunder. Vi har minskat bemanningen, så det finns bara en till två personer åt gången på våra anläggningar. Detta görs för att säkerställa att både vår personal och våra kunder inte utsätts för onödiga risker.
  • Du måste komma ihåg att läsa våra hygienregler innan du kommer in i våra butiker, för att skydda både dig och personalen. Dessa bestämmelser finns uppsatta i butikerna samt längst ner på denna sida.
  • Om du måste nysa eller hosta, gör detta i pappersnäsduk eller armveck.
  • Håll 2 meters avstånd till personal och till andra kunder.
  • Inga handskakningar eller andra fysiska kontakter
  • Använd handdesinfektion innan du rör någonting

Vi städar våra anläggningar noggrant flera gånger per dag. Bland annat torkar vi av servicedisk, bord, dörrhandtag, hissknappar och alla andra beröringsytor för allas säkerhet.

Hygienregler

Om du har några frågor, vänligen kontakta en av våra anläggningar under öppettiderna från 10:00 till 18:00 måndag till fredag eller 10:00 till 14:00 på lördag. På Pelican Bromma är vi också öppna på söndagar från 10:00 till 14:00.

  • Undvik handskakning och fysisk kontakt
  • Håll 2 meters avstånd till andra.
  • Använd handdesinfektion innan du rör någonting
  • Nys eller hosta i pappersnäsduk eller i armveck.

Vi tackar dig för förståelsen. Ta hand om dig!
All personal på Pelican Self Storage